ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

E-Service

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
 คู่มือสำหรับประชาชน
 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
 คณะผู้บริหารและบุคลากร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
 ITA
 สายตรงผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 ความพึงพอใจต่อองค์กร
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 รับเรื่องร้องเรียนทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง - ห้องน้ำสาธารณะ - จุดทิ้งขยะ - สถานที่พักผ่อน/สวนสาธารณะ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม →

วัดเสาธงกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อ่านเพิ่มเติม →

เสาธงนอก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อ่านเพิ่มเติม →

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง