คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
Google
 โครงการสมุทรปราการรวมใจบริจาคโลหิตสานต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
 10 วิธีลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ง่ายๆด้วยตัวเราเอง
 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2
 โครงการจัดซื้อห้องปฎิบัติงานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามรูปแบบ อบต.บางเสาธงกำหนด ตำบลบาง
 ปิดการจราจรสะพานข้ามคลองบางคำราม หมู่ที่ 3
 อบต.บางเสาธง รับสมัครสรรหาพนักงานจ้าง จำนวน 34 อัตรา
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน
โครงการอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด (ฟุตซอล)
โครงการผู้สูงอายุบางเสาธง สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 1
รณรงค์ลดการเผาวัสดุทางการเกษตร เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ
พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
 จัดซื้อครุภัณฑ์เวทีสำเร็จรูป
 ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โครงการยกระดับผิวจราจร ซอย ส.อุดมทรัพย์ (ช่วงแยกเอ็มไทยเมน 1 ถึง
 งานลอกสิ่งปฎิกูลในบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จั
 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างยกระดับถนนซอยนัมเบอร์วัน หมู่ที่ 7 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
 ประกาศเชิญชวนโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ริมถนนสายบัวโรย-เกาะไก่ หมู่ที่ 13 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธีปร
 โครงการจัดซื้อห้องปฎิบัติงานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามรูปแบบ อบต.บางเสาธง กำหนด ตำบลบา
 ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าด้วยหินคลุก ซอย พราหมณี หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง ด้วยวิธี
 เบียร์ช่วยคลายเกลียวขึ้นสนิมได้
 วิธีดับกลิ่นคาวลูกชิ้นปลา
 ผักโขม ผักมากประโยชน์
 เคล็ดลับทำความสะอาดทอง
 ทรายอะเบท คืออะไร
 น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย
 รางจืด กับ เกษตรกร
 หัวข้อกระทู้ โดย วันที่
  Authority cheap sldnfl without remedy 29/0 ZharlesZer 08 พ.ค. 2561
  Tidiness tight-fisted sldnfl without instruction 25/0 Tyzonbatry 08 พ.ค. 2561
  Stature sleazy sldnfl without drug 40/0 ZharlesZer 03 พ.ค. 2561
  แจ้งไฟถนนทางเข้าหมู่บ้านเส้นหลังวัดศิริเสาธงไม่ติด 1314/0 ชาวบ้านหลัง อบต. 26 เม.ย. 2560
  ขอเปิดไฟลานกีฬาต้านยาเสพติดสนามใน อบตฺบางเสาธง 1465/1 นักกีฬาตะกร้อ สนาม อบต.บางเสาธ 06 ธ.ค. 2559
  เทิดทูลสถาบันฯ 557/0 ร้อย ปจว.๒ 02 ธ.ค. 2559
  การจอดรถกีดขวางการจราจรในซอยนัมเบอร์วัน 2996/46 ประชาชนซอยศูนย์ 13 ต.ค. 2559
  สอบถามโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยไทยประกัน1 410/3 ReadyGo 21 มิ.ย. 2559
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 401/0 เดลส์เน็ท 15 มิ.ย. 2559
  ซอยไทยประกัน1 ถนนเทพารักษ์น้ำท่วม ท่อตัน 9076/564 วชิระ ปรีชานุรักษ์ 24 มี.ค. 2559
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางุ
  ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)ุ
  ประกาศเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างุ
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างุ
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้167คน
ผู้ชมเมื่อวาน259คน
ผู้ชมเดือนนี้13300คน
ผู้ชมเดือนก่อน21859คน
ผู้ชมทั้งสิ้น534475คน