แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

วัดศิริเสาธง

วัดศิริเสาธง ตั้งอยู่ที่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระมงคลธรรมธัช เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะอำเภอบางเสาธง วัดศิริเสาธงถูกออกแบบมาได้อย่างเหมาะสมงดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "พระพุทธชินราช" พระประธานในอุโบสถ จตุรมุขที่ประดับด้วยแก้วอันแวววับ และจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่อ่อนช้อยวิจิตรงดงาม หากใครได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะพระพุทธชินราชก็จะเห็นถึงเสน่ห์ในเชิงศิลป์ของพระอุโบสถ และในด้านการบริหารจัดการวัดนั้น มีความเป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดและร่มรื่น ไว้รองรับพุทธศาสนิกชนที่จะมาสร้างบุญปฏิบัติธรรมหรือมาทำบุญถวายสังฆทาน

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

วัดบัวโรย

ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ บ้านชวดบัว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

เสาธงนอก

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดเสาธงกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านบางเสาธง หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ตำบลบางเสาธง - ห้องน้ำสาธารณะ - จุดทิ้งขยะ - สถานที่พักผ่อน/สวนสาธารณะ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว