ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อเด็กเเรกเกิดเเละผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กเเรกเกิด ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2566


ากบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องการคัดค้านสิทธิการรับเงินอุดหนุนตามประกาศดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอคัดค้านสิทธิได้ที่ อบต.บางเสาธง ภายใน 15 วัน นับตั้งเเต่วันที่ประกาศ


วันที่โพส : 18/05/2023 10:05