ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2566


มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรจัด โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2566 

ผู้พิการท่านใดสนใจสมัคร สามารถคลิกดูรายละเอียดได้เลย
รายละเอียด : https://bit.ly/44Pwlz6
ใบสมัคร : https://bit.ly/3nNL6St


วันที่โพส : 10/05/2023 16:05