ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ไฟล์ดาวน์โหลด:
- ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเช่าซื้อรถ.pdf

วันที่โพส : 09/05/2023 14:05