ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566
ไฟล์ดาวน์โหลด:
- ประกาศสัญญาหลักฐานการรับเงิน_การต่อเติม.pdf

วันที่โพส : 09/05/2023 14:05