ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรียกรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรียกรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสำนักปลัด ชั้น 2

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-2707-1671-3 ต่อ 115


วันที่โพส : 12/05/2022 14:05