ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ไฟล์ดาวน์โหลด:
- รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์_พ_ร_บ__ว่าด้วยกา.pdf

วันที่โพส : 03/05/2022 10:05