ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาลำคลองชวดบัว หมู่ที่ 12 (วัดบัวโรย) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จะงหวัวันที่โพส : 02/05/2022 10:05