ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ขอเชิญชวนประชาชน ผู้รับบริการร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://itas.nacc.go.th/go/eit/xsh22lไฟล์ดาวน์โหลด:
- โปสเตอร์บุคคลภายนอก.pdf

วันที่โพส : 16/03/2022 16:03