ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทางอิเล็กทรอนิกส์


ลิงค์แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 1

ลิงค์แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2


วันที่โพส : 11/03/2022 11:03