ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงขอแจ้งงดให้บริการ ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้วันที่โพส : 03/03/2022 08:03