ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบายอากาศในบ้าน ป้องกันเชื้อโควิดฟุ้งกระจาย


การใช้ชีวิตอยู่ในบ้านให้เกิดความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มากขึ้น ควรเปิดประตูหน้าต่าง และใช้พัดลมพัดอากาศออกนอกบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้พัดลมเพดานในขณะบ้านปิดทึบ เพราะเพิ่มการฟุ้งกระจายหากมีเชื้อไวรัสโควิด 19 

ข้อมูลจาก #สสส


วันที่โพส : 13/09/2021 08:09