ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการเสียงตามสาย อบต.บางเสาธง


อบต.บางเสาธง ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถาม ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการเสียงตามสาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เพื่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไปค่ะ 

สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ https://forms.gle/pfhzMd8UwXjb1azu6 หรือสแกน QR Code


วันที่โพส : 08/09/2021 09:09