ข่าวประชาสัมพันธ์

สูบบุหรี่เสี่ยงโควิด-19


สูบบุหรี่เสี่ยงโควิด-19 

- บุหรี่ทำให้ภูมิต้านทานของร่างกาย ปอด อ่อนแอกว่าปกติ 

- ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สูบบุหรี่ มีโอกาสเสียชีวิตมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ไม่สูบบุหรี่ 

- ผู้ที่ติดโควิด-19 จะเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อให้กับคนอื่น หากเกิดการไอจาม เวลาสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

- การได้รับควันบุหรี่มือสองเรื้อรัง เพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ติดโควิด-19 ง่ายขึ้น 

มาร่วมกันลด ละ เลิกปัจจัยเสี่ยงที่ทำลายสุขภาพ สร้างสังคมไร้ควันบุหรี่ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 

ข้อมูลจาก #สสส


วันที่โพส : 08/09/2021 09:09