ข่าวประชาสัมพันธ์

​ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง


ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 ได้ที http://www.khonthai.com/TH/

1. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
2. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "ค้นหา" เพื่อทำการค้นหาข้อมูล
3. รอสักครู่จะปรากฏผลการค้นหาในหน้าถัดไป

“ร่วมพลังไปใช้สิทธิ เว้นระยะห่างสักนิด ป้องกันโควิดแพร่กระจาย”

เลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. 


วันที่โพส : 20/07/2020 08:07