ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา


สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา เพื่อให้บริการองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาระบบการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล โดยสามารถตอบแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์ http:///forms.gle/SjrrHLwsrnB6dtwU7


วันที่โพส : 14/07/2020 14:07