ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยข้าวเปลือก (ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓)


        กรมการค้าภายใน  สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ  แจ้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยข้าวเปลือกดังนี้  เกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก  เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย  ระหว่างวันที่     ๑๓ - ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓

-          ข้าวเปลือกเจ้า             ตันละ   ๘,๙๕๔     บาท    อัตราชดเชยตันละ  ๑,๐๔๖  บาท

-          ข้าวเปลือกปทุมธานี       ตันละ   ๑๑,๔๖๔   บาท    ไม่ต้องชดเชย


วันที่โพส : 13/12/2010 13:12