ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยข้าวเปลือก (ประจำวันที่ ๖ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓)


         กรมการค้าภายใน  สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ  แจ้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยข้าวเปลือกดังนี้  เกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก  เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย  ระหว่างวันที่      ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓

ข้าวเปลือก  ความชื้น  ๑๕  %

-          ข้าวเปลือกเจ้า             ตันละ   ๘,๙๐๕     บาท    อัตราชดเชยตันละ  ๑,๐๙๕  บาท

-          ข้าวเปลือกปทุมธานี       ตันละ   ๑๑,๖๐๕   บาท    ไม่ต้องชดเชย
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

วันที่โพส : 08/12/2010 10:12