ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว


     ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา  ได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยว่า  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  จะมีอากาศหนาวและหนาวที่สุดในรอบ  ๓๐  ปี และคาดว่าจะมีจังหวัดที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวถึงหนาวจัดถึง  ๖๐  จังหวัด  รวมทั้งจังหวัด สมุทรปราการด้วย    แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีอากาศที่ไม่หนาวจัด  แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยหนาว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธงขึ้น  เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาเดือดร้อน  ในเรื่องของการขาดแคลนผ้าห่ม  เครื่องนุ่งห่มกันหนาว  และพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย  หากประชาชนท่านใดประสบปัญหาดังกล่าว  ให้ท่านแจ้งมาที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  หรือโทรศัพท์หมายเลข  ๐๒-๗๐๗๑๖๗๑ - ๓  ต่อ  ๒๘๐ , ๒๙๐


วันที่โพส : 08/12/2010 10:12