ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ) จำนวน 7 ตำแหน่ง 41 อัตรา ดังต่อไปนี้

  • พนักงานจ้างตามภารกิจ

1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา

2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 9 อัตรา

4) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

  • พนักงานจ้างทั่วไป

1) คนงานทั่วไป จำนวน 26 อัตรา

2) พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

3) ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

สำหรับผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-707-1671-3 ต่อ 190ไฟล์ดาวน์โหลด:
- ประกาศรับสมัครฯ.pdf
- หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก.pdf

วันที่โพส : 06/02/2020 11:02