ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดย​สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ


สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://opdc.csn.cx/ หรือสแกน QR code


วันที่โพส : 02/04/2021 16:04