ข่าวประชาสัมพันธ์

​ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.บางเสาธง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.บางเสาธง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/xsh22l หรือสแกน QR Code

อบต.บางเสาธง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
วันที่โพส : 02/04/2021 09:04