ข่าวประชาสัมพันธ์

​ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การกำหนดช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสการลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง การกำหนดช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสการลักลอบติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ หากพบเห็นการลักลอบการติดตั้งป้ายโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสปัญหาดังกล่าวโดยการสแกน QR Code หรือ ตามช่องทางที่กำหนด 


วันที่โพส : 29/03/2021 15:03