ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.บางเสาธง ขอความร่วมมือผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น


อบต.บางเสาธง ขอความร่วมมือผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebZVW4Bi...


วันที่โพส : 29/03/2021 14:03