ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อแผ่นพับ "รวมพลังพิฆาตยุงลาย" ด้วยมาตรการ 3 เก็บ


อบต.บางเสาธง ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อแผ่นพับ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย "รวมพลังพิฆาตยุงลาย" ด้วยมาตรการ 3 เก็บ


                <br><br>ไฟล์ดาวน์โหลด: <br>                  <a href= - เอกสาร001.pdf

วันที่โพส : 17/02/2021 09:02