ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020)


ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) สามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลฯ ได้ที่ด้านล่างนี้ไฟล์ดาวน์โหลด:
- 00_รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_(สถ__–_อปท_)_ประจำปี_พ_ศ_compressed.pdf

วันที่โพส : 03/02/2021 10:02