ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63


สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ในราชอาณาจักร โดยดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3955990-1 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.doe.go.th/prd/samutprakarn


วันที่โพส : 03/02/2021 10:02