ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด สมุทรปราการ ฉบับที่ 3


ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัด สมุทรปราการ ฉบับที่ 3

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่างนี้)ไฟล์ดาวน์โหลด:
- 640201-ประกาศ-มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค-ฉบับที่-3-2564.pdf

วันที่โพส : 02/02/2021 14:02