ข่าวประชาสัมพันธ์

​พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2564 ลดภาษี 90%


พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2564
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ปี พ.ศ.2564ไฟล์ดาวน์โหลด:
- T_0001.pdf

วันที่โพส : 01/02/2021 09:02