ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.บางเสาธง ขอประชาสัมพันธ์สื่อ/แผ่นพับ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


อบต.บางเสาธง ขอประชาสัมพันธ์สื่อ/แผ่นพับ มาตรการสำหรับตลาด ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า รวมทั้งการดูแลป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ด้วยความปรารถนาดีจาก อบต.บางเสาธง ❤️ไฟล์ดาวน์โหลด:
- สื่อและแผ่นพับ_ป้องกันโควิด_19.pdf

วันที่โพส : 12/01/2021 14:01