ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ


ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถยื่นแบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่ต่อนายอำเภอในพื้นที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7071156 , 02-7071285 , 02-3134432ไฟล์ดาวน์โหลด:
- คำขอความจำเป็นเดินทางข้ามเขต.pdf
- 3_-_หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอ.pdf

วันที่โพส : 08/01/2021 15:01