ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ​เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  
       อบต.บางเสาธง ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบางเสาธง ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1chb7Vxzm7P0Rthwwv-48iems2kOS0bz9

        หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน 15 วัน ณ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ในวันและเวลาราชการ


วันที่โพส : 12/11/2019 14:11