ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอบต. เรื่อง รายงานผลสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1วันที่โพส : 11/11/2019 14:11