ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.บางเสาธง ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.


"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส" อบต.บางเสาธง ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc...


วันที่โพส : 17/12/2020 11:12