ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ.2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง ขอประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนได้ถือปฎิบัติตามแนวทางดังกล่าวไฟล์ดาวน์โหลด:
- อัตราภาษีป้าย_63.pdf

วันที่โพส : 16/12/2020 16:12