ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างวันที่โพส : 06/11/2019 13:11