ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย


    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย  ให้ประชาชนในเขตอำเภอบางเสาธงทุกท่าน  สวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคทุกท่านก่อนสตาร์ทรถ  ทั้งผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย  หลายท่านอาจเคยดูโฆษณาเกี่ยวกับการรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อคกันอยู่บ่อยๆ  เหตุที่ต้องรณรงค์เรื่องนี้ก็เพราะว่า  สถิติการเสียชีวิตเนื่องจากไม่สวมหมวกกันน็อคนั้นมากขึ้น  โดยเฉพาะวัยรุ่น  นักศึกษา  ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกท่านร่วมใจกันสวมหมวกกันน็อค  เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและยังปฏิบัติถูกต้องตามกฎจราจรอีกด้วย


วันที่โพส : 22/11/2010 14:11