ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานในรอบไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ไฟล์ดาวน์โหลด:
- รายงานผลการดำเนินงาน_อบต_บางเสาธง_ไตรมาส_4_ประจำปีงบประมาณ_2563.pdf

วันที่โพส : 15/10/2020 11:10