ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง เรียกรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.บางเสาธง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เรื่อง เรียกรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.บางเสาธง จำนวน 11 ราย โดยให้มารายงานตัว ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง


วันที่โพส : 09/10/2020 11:10