ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอบต.บางเสาธง เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ไฟล์ดาวน์โหลด:
- ประกาศ_เรื่องการปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ_63.pdf

วันที่โพส : 14/09/2020 09:09