ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบวีดิทัศน์และภาพโปสเตอร์ เรื่อง การใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าว และสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://www.ppb.moi.go.th/midev01


วันที่โพส : 03/09/2019 14:09