ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยข้าวเปลือก รอบที่ 1 และรอบที่ 2 (ประจำวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2553)


            กรมการค้าภายใน  สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ  แจ้งกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือกรอบที่  1  ปีการผลิต  2553 /2554  และรอบที่  2  ปีการผลิต  2553  ประจำวันที่     1  พฤศจิกายน  2553    เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชย ระหว่างวันที่  1 -7  พฤศจิกายน  2553

                1.  ข้าวเปลือก (รอบที่  1   ปีการผลิต  2553 /2554)

                -  ข้าวเปลือกเจ้า                   ตันละ  8,414  บาท               อัตราชดเชยตันละ  1,586  บาท

                -  ข้าวเปลือกปทุมธานี        ตันละ  11,211  บาท            ไม่ต้องชดเชย

                2.  ข้าวเปลือก (รอบที่  2 ปีการผลิต  2553)

                -  ข้าวเปลือกเจ้า                   ตันละ  8,414  บาท               อัตราชดเชยตันละ  1,586  บาท

                -  ข้าวเปลือกปทุมธานี        ตันละ  11,211  บาท            ไม่ต้องชดเชย 

2.  กรณีที่ราคาข้าวเปลือกต่ำกว่าราคาประกัน  รัฐบาลได้จัดให้  อคส.  และ  อ.ต.ก. 

ตั้งโต๊ะรับซื้อในโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ  โดยรับซื้อในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้างต้น  สำหรับในส่วนของข้าวเจ้า 10 %รับซื้อในราคาตันละ  8,214  บาท  และข้าวเจ้า 25 % รับซื้อในราคาตันละ  7,814  บาท  ปัจจุบัน (วันที่  29  ตุลาคม  2553)  มีโรงสีเข้าร่วมโครงการ  153  โรง ใน  35  จังหวัดที่เปิดรับซื้อแล้ว       


วันที่โพส : 02/11/2010 13:11