ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความสนับสนุนในการจัดซื้อ \"ดอกแก้วกัลยา\"


     ด้วยอำเภอบางเสาธง  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานในสังกัดและประชาชนทั่วไป  ร่วมซื้อ ดอกแก้วกัลยา  และติดเสื้อในระหว่างเดือนตุลาคม ธันวาคม  2553  เพื่อน้อมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรและคนพิการทั่วประเทศ   เพื่อเป็นการสนองพระประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ดอกแก้วกัลยาให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง   และเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอที่จะช่วยคนพิการได้ต่อไป

                จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวบางเสาธง  ร่วมกันซื้อดอกแก้วกัลยา  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนคนพิการ  องค์กรคนพิการ  สำหรับท่านใดที่สนใจจะซื้อดอกแก้วกัลยา  ให้ท่านติดต่อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์โดยตรง  หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์  02-354-7533-37  ต่อ  103


วันที่โพส : 27/10/2010 14:10