ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


                เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดอุทกขภัยขึ้นในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ  ทำให้ประชาชน       ผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน  และขาดแคลนอาหารเครื่องอุปโภคบริโภค  และยารักษาโรคที่จะใช้ในชีวิตประจำวัน  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค  เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย  สามารถบริจาคได้ตั้งแต่ วันที่  20-22  ตุลาคม  2553  ที่สำนักงานปลัด                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง


วันที่โพส : 20/10/2010 17:10