ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช


          เนื่องด้วยวันที่  23  ตุลาคม  2552  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ล้นเกล้ารัชกาลที่  5  ซึ่งทางอำเภอบางเสาธง  ร่วมกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนทุกหมู่เหล่า  ได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวายพวงมาลา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวบางเสาธง  และพื้นที่ใกล้เคียง  มาร่วมพิธีวางพวงมาลา    ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  ( ตึกเก่า ชั้น  2 )  เวลา  07.30  น.

สำหรับการแต่งกาย

-ข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สมาชิกวุฒิสภา   สมาชิกสภาผู้แทน   

ราษฎร  สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกสภาท้องถิ่น  แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือปกติกากีคอพับแขนยาว

-สมาชิกชมรม  สมาคม  สโมสร ลูกเสือชาวบ้าน  อปพร.  แต่งกายตามสังกัด

-พ่อค้า  ประชาชน  แต่งกายสุภาพ


วันที่โพส : 20/10/2010 10:10