ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น , การซักซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2553


            ด้วยบริษัท  ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์  จำกัด  (สำนักงานใหญ่)  เลขที่  54/10  หมู่  7  ซอยธรรมศิริ  ถนนบางนา-ตราด  กม. 25.5  ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง   จังหวัดสมุทรปราการ    มีความประสงค์แจ้งเกี่ยวกับการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น ,การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ      ประจำปี  2553  ขึ้นในวันจันทร์ที่  25  ตุลาคม  2553  เวลา  09.00  น.  ที่สำนักงานใหญ่ 

         ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ดังกล่าวให้ทราบ  เพราะในการฝึกอบรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการรบกวนทั้งเสียง   และควันไฟในการซ้อมดับเพลิง  จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าว
วันที่โพส : 20/10/2010 10:10