คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
เกร็ดความรู้
วิธีดับกลิ่นคาวลูกชิ้นปลา

         ใครที่ประสบปัญหาเวลาที่ซื้อลูกชิ้นปลามาทำอาหาร  แล้วลูกชิ้นปลามีกลิ่นคาวมากเกินไปเวลานำมาปรุงทำอาหารแล้วไม่ชวนรับประทาน  วันนี้  มีวิธีแก้กลิ่นคาวของลูกชิ้นปลา  แบบง่ายๆ มาบอกกัน

          วิธีทำก็ง่ายนิดเดียว  คือ  ให้นำน้ำผสมกับน้ำส้มสายชู  ในปริมาณที่เหมาะ  แล้วนำลูกชิ้นปลาแช่ไว้  อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง  จะช่วยขจัดกลิ่นคาวได้  เพียงเท่านี้เราก็จะได้ลูกชิ้นปลาไปประกอบอาหาร  ได้โดยไม่มีกลิ่นคาวรบกวนอีกต่อไป


อ่าน 1180 ครั้ง   โพสเมื่อ : 30/11/2011 15:39