คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
เกร็ดความรู้
ทรายอะเบท คืออะไร

          หน้านี้ก็เป็นช่วงหน้าฝน  หลายคนคงพบกับปัญหายุงชุกชุม  และหาวิธีกำจัดยุง  และหนึ่งในนั้นก็คือ  การโรยทรายอะเบท  อาจมีหลายคนสงสัยว่าไอ้เจ้าทรายอะเบท  ทำมาจากอะไร  มีอันตรายไหม  วันนี้เราหาคำตอบมาให้ 

ทรายอะเบทที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาแจกเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป  เพื่อป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก  ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนั้น  ที่จริงทรายอะเบทเป็นชื่อทางการค้า  ซึ่งความจริงแล้วทรายอะเบทเป็นเม็ดทรายที่ถูกเคลือบด้วยสารเคมี  ในปัจจุบันเราจะใช้คำว่าทรายกำจัดลูกน้ำหรือทรายเคมีฟอสเป็นองค์ประกอบสำคัญ  สารเคมีฟอสเป็นสารเคมีสังเคราะห์  โดยมีฟอสเป็นองค์ประกอบสำคัญ  สารเคมีออกพิษรุนแรงต่อลูกน้ำของยุงหรือแมลงหวี่เพราะฉะนั้นเราจึงใช้คุณสมบัติด้านนี้ของสารเคมีฟอสในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย  สารนี้มีการผลิตได้หลายรูปแบบ  เช่น  ผลิตในแบบน้ำ  ผง  หรือเป็นเม็ด

แต่ที่นิยมใช้มากที่สุด  คือ  การนำสารเคมีฟอสมาเคลือบเม็ดทราย  ที่เรียกว่าทรายเคมีฟอสหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  ทรายอะเบท  ซึ่งส่วนใหญ่เม็ดทรายที่เคลือบมีสารออกฤทธิ์ ๑%  หรือ ๒% เวลาใช้จะต้องนำไปใส่น้ำ  อัตราส่วนการใช้  คือ  ทรายอะเบท    กรัม  ต่อน้ำ  ๑๐  ลิตร  ซึ่งสัดส่วนการใช้ทรายอะเบทจะมีสัดส่วนปรากฏอยู่ในแต่ละซอง  เมื่อใส่ทรายอะเบทในภาชนะที่มีน้ำขังจะป้องกันไม่ให้เกิดลูกน้ำได้นานประมาณ    เดือน


อ่าน 1644 ครั้ง   โพสเมื่อ : 22/08/2011 15:42